ปรัชญาแผนกวิชาโลหะการ

ปรัชญาการจัดการศึกษาของแผนกวิชาโลหะการ

 

วิชาการล้ำเลิศ  ทักษะก่อเกิด  ประเสริฐคุณธรรม  ก้าวนำเทคโนโลยี