ข้อมูลงบประมาณ

 

บัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณประจำปี  2554 (วัสดุแผนก)

รายการ

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร/ขอใช้

จำนวนเงินคงเหลือ

วันเดือนปี

 

ดำเนินงาน

บกศ.

อุดหนุน

ดำเนินงาน

บกศ.

อุดหนุน

02 ลว

ที่ตั้งเบิก

ช่างเชื่อม    จัดสรร

164,044

 

 

 

 

 

 

 

ออกซิเจน 21 รายการ(สง่า)

82,081

 

 

 

 

 

27 ตค 54

 

กระดาษ 3 รายการ(สง่า)

10,000

 

 

 

 

 

27 พค 54

 

ดินสอพอ 39 รายการ(สง่า)

82,000

 

 

 

 

 

9 มิย 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

174,081

0

 

-10,037

0

0

 

 

ฤดูฝน

2,560

 

 

 

 

 

 

 

เหล็กแผ่น 4 รายการ(สง่า)

2,560

 

 

 

 

 

8 ตค 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

2,560

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฤดูร้อน

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมจ่าย

176,641

0

0

-12,597

0

0

 

 

 

บัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณประจำปี  2554 (พัฒนาแผนก)

ที่

รายการ

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร/ขอใช้

จำนวนเงินคงเหลือ

วันเดือนปี

 

 

ดำเนินงาน

บกศ.

อุดหนุน

ดำเนินงาน

บกศ.

อุดหนุน

02 ลว

 

จัดสรรแผนกละ 100000 บาท

640000

40000

600000

 

 

 

 

4

ช่างเชื่อม    จัดสรร

50,000

 

50,000

 

 

 

 

 

เหล็กตัว C 7 รายการ(สง่า)

50,887

 

 

 

 

 

26 พค 54

 

ซ่อมแซมวงจร 8 รายการ(สง่า)

 

 

49,113

 

 

 

24 พค 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

50,887

0

49,113

-887

0

887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณประจำปี  2554 (IT)

ที่

รายการ

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร/ขอใช้

จำนวนเงินคงเหลือ

วันเดือนปี

 

 

ดำเนินงาน

บกศ.

อุดหนุน

ดำเนินงาน

บกศ.

อุดหนุน

02 ลว

 

จัดสรรแผนกละ 80000 บาท

40000

920000

0

 

 

 

 

4

ช่างเชื่อม    จัดสรร

 

80,000

 

 

 

 

 

 

mainboard 12 รายการ(สง่า)

 

80,000

 

 

 

 

26 พค 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

0

80,000

0

0

0

0

 

 

บัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณประจำปี  2553 (วัสดุแผนก)

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร/ขอใช้

จำนวนเงินคงเหลือ

วันเดือนปี

ดำเนินงาน

บกศ.

อุดหนุน

ดำเนินงาน

บกศ.

อุดหนุน

02 ลว

ที่ตั้งเบิก

209,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ตค.52

30,610

 

 

 

 

 

 

14 ตค.52

31,895

55,985

 

 

 

 

 

5 พย.52

 

4,030

 

 

 

 

 

5 พย.52

 

15,009.96

 

 

 

 

 

5 พย.52

 

4,265

 

 

 

 

 

5 พย.52

 

8,050

 

 

 

 

 

18 พย.52

 

3,100

 

 

 

 

 

18 พย.52

 

12,900

 

 

 

 

 

26  พค 53

 

48,200

 

 

 

 

 

3 มิย 53

 

6,700

 

 

 

 

 

9 มิย 53

 

18,253

 

 

 

 

 

28 มิย 53

 

25,500

 

 

 

 

 

2 สค 53

 

5,250

 

 

 

 

 

14 กย 53

 

207,243

0

 

2,157

0

0

 

 

 

บัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณประจำปี  2553 (พัฒนาแผนก)

ที่

รายการ

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร/ขอใช้

จำนวนเงินคงเหลือ

 

 

ดำเนินงาน

บกศ.

อุดหนุน

ดำเนินงาน

บกศ.

 

จัดสรรแผนกละ 100000 บาท

640,000

40,000

600,000

 

 

4

ช่างเชื่อม    จัดสรร

50,000

 

50,000

 

 

 

ท่อประปา 4 รายการ(สง่า)

46,000

 

 

 

 

 

เลนส์ 7 รายการ(สง่า)

56,175

 

 

 

 

 

เครื่องเชื่อม 1 รายการ(สง่า)

34,000

 

 

 

 

 

รวม

136,175

0

0

-86,175

0

             

บัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณประจำปี  2553 (IT)

ที่

รายการ

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร/ขอใช้

จำนวนเงินคงเหลือ

 

 

ดำเนินงาน

บกศ.

อุดหนุน

ดำเนินงาน

บกศ.

 

จัดสรรแผนกละ 80000 บาท

0

880,000

0

 

 

4

ช่างเชื่อม    จัดสรร

 

80,000

 

 

 

 

case atx 10 รายการ(สง่า)

 

80,000

 

 

 

 

รวม

0

80,000

0

0

0

 

บัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณประจำปี  2552 (วัสดุแผนก)

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร/ขอใช้

จำนวนเงินคงเหลือ

วันเดือนปี

ดำเนินงาน

บกศ.

อุดหนุน

ดำเนินงาน

บกศ.

อุดหนุน

02 ลว

ที่ตั้งเบิก

209,400

 

 

 

 

 

 

 

1,950

 

 

 

 

 

13 ตค.51

 

6,235

 

 

 

 

 

13 ตค.51

 

10,025

 

 

 

 

 

17 ตค.51

 

21,947

 

 

 

 

 

20 ตค.51

 

17,680

 

 

 

 

 

12 มิย. 52

 

6,325

 

 

 

 

 

17 มิย. 52

 

68,605

 

 

 

 

 

24 มิย. 52

 

7,730

 

 

 

 

 

24 มิย. 52

 

31,895

 

 

 

 

 

28 กค.52

 

1,220

 

 

 

 

 

28 กค.52

 

30,610

 

 

 

 

 

28 กค.52

 

204,222

0

 

5,178

0

0

 

 

 

3,180

 

 

 

 

 

 

3,180

 

 

 

 

 

20 ตค.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,180

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207,402

0

0

1,998

0

0

 

 

 

บัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณประจำปี  2552 (พัฒนาแผนก)

ที่

รายการ

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร/ขอใช้

จำนวนเงินคงเหลือ

วันเดือนปี

 

 

ดำเนินงาน

บกศ.

อุดหนุน

ดำเนินงาน

บกศ.

อุดหนุน

02 ลว

ที่ตั้งเบิก

 

จัดสรรแผนกละ 100000 บาท

640,000

40,000

640,000

 

 

 

 

 

4

ช่างเชื่อม    จัดสรร

50,000

 

50,000

 

 

 

 

 

 

ฝ้าเพดาน(อดิศร)

 

 

50,000

 

 

 

22 พค.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

0

0

50,000

50,000

0

0

 

 

                   

บัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณประจำปี  2552 (IT)

ที่

รายการ

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร/ขอใช้

จำนวนเงินคงเหลือ

วันเดือนปี

 

 

ดำเนินงาน

บกศ.

อุดหนุน

ดำเนินงาน

บกศ.

อุดหนุน

02 ลว

ที่ตั้งเบิก

 

จัดสรรแผนกละ 80000 บาท

0

800,000

0

 

 

 

 

 

4

ช่างเชื่อม    จัดสรร

 

80,000

 

 

 

 

 

 

 

Case ATX(สง่า)

 

80,000

 

 

 

 

27 พค.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

0

80,000

0

0

0

0